Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 01-06-2023

Welkom bij Fellow Zorg. Deze algemene voorwaarden regelen uw gebruik van de website www.fellowzorg.nl en alle gerelateerde diensten die door Fellow Zorg worden aangeboden. Door gebruik te maken van onze website en diensten, verklaart u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Definities
In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

“Fellow Zorg”, “wij”, “ons” of “onze” verwijst naar Fellow Zorg en zijn vertegenwoordigers, medewerkers, bestuurders, managers, partners, gelieerde ondernemingen en andere gerelateerde entiteiten.

“Gebruiker”, “u” of “uw” verwijst naar een persoon die onze website bezoekt en gebruikmaakt van onze diensten.

“Website” verwijst naar de website van Fellow Zorg, te bereiken via www.fellowzorg.nl.

Gebruiksvoorwaarden

a. Leeftijdsvereiste: U moet minimaal 16 jaar oud zijn om onze website te gebruiken en gebruik te maken van onze diensten.

b. Gebruiksbeperkingen: U gaat ermee akkoord onze website en diensten alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden. U stemt ermee in om geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten, de beveiliging van onze website te schenden, schadelijke code of malware te verspreiden, spam te verzenden of op andere wijze het functioneren van onze website te verstoren.

c. Accountgegevens: Bij het aanmaken van een account op onze website bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en actuele informatie. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw accountgegevens, inclusief uw wachtwoord, en u stemt ermee in om geen toegang te geven aan derden tot uw account.

d. Privacy: Onze privacyverklaring beschrijft hoe we omgaan met de persoonlijke informatie die we van u verzamelen. Door gebruik te maken van onze website en diensten stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in onze privacyverklaring.

Intellectuele eigendom

a. Eigendomsrechten: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website en diensten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, video’s, tekst en software, blijven eigendom van Fellow Zorg of de respectievelijke eigenaars.

b. Beperkte licentie: Fellow Zorg verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om onze website te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden in overeenstemming met deze Voorwaarden. U mag geen enkel deel van onze website kopiëren, reproduceren, wijzigen,