Ga naar de inhoud

Zorgbureau Amersfoort

Als zorgbureau Amersfoort bieden wij zorgaanbieders passende hulp voor ouderen en mindervaliden. Deze doelgroepen zijn kwetsbaar en hebben hierdoor hulp nodig van zeer zorgvuldige en zorgzame zorgprofessionals, onze Fellows. Het geven van de juiste aandacht of acute zorg bieden we daarom voor iedereen aan en wanneer dat ook nodig blijkt. Wij zijn om die reden te allen tijde beschikbaar.

En met onze ervaring in deze sector is het voor ons detacheringsbureau in de zorg mogelijk om voor een zorgaanbieder snel en adequaat te handelen wanneer de situatie daarom vraagt. Door ons specialisme kunnen we voor mindervaliden en ouderen met spoed, voor korte of voor lange duur elke zorgvraag beantwoorden zonder daarop in te leveren op de zorgkwaliteit. Wanneer u als zorgvrager voor een lange samenwerking kiest zullen we er tevens voor zorgen dat de werkvloer daarvoor goed is ingericht.

Wat Fellow Zorg aan zorgaanbieders in Amersfoort biedt

Een zorgmaatje waar je op kunt rekenen, iemand die je kunt vertrouwen en je de juiste zorg aanbiedt wanneer je dat het hardste nodig hebt is wat we aanbieden. Een passende Fellow kunnen we bij ons zorgbureau per direct selecteren voor de dringende gevallen, maar tevens kunnen we iemand uitkiezen die geknipt is voor de lange duur. Staan onze Fellows er alleen voor? Zeker niet!

Om onze kwaliteit te waarborgen heeft ieder zorgmaatje een persoonlijk toegewezen mentor-Fellow. Daarmee evalueert het maatje regelmatig de geleverde zorg en ervaringen om de kwaliteit voortdurend te verbeteren. Naast dit partnersysteem leiden we Fellows intern ook op gestructureerde wijze op. Door de zorgvraag van de zorgaanbieder of -vrager te matchen met onze zorgprofessionals kunnen we op maat de beste zorgverlening leveren.

Met aandacht uitgekozen zorgprofessionals in Amersfoort

Voordat we een Fellow met iemand meesturen kijken we eerst of de hulpkracht voldoet aan onze strenge eisen. Een maatje zal moeten beschikken over een relevante opleiding, is betrouwbaar als persoon, is bereikbaar op de gewenste tijdstippen en flexibel in te zetten en heeft een oprechte interesse voor dit vakgebied. Verder zorgen wij ervoor dat Fellows zich doorontwikkelen en geven daarvoor gericht trainingen, coaching en cursussen aan op de praktijk.

Een persoonlijke aanpak is bij ons zorgbureau Amersfoort erg belangrijk. Wij geloven dat een nauwe betrokkenheid tussen niet alleen de zorgaanbieder en de zorgprofessional, maar ook de zorgprofessional en verpleegkundigen binnen onze organisatie leidt tot een hogere kwaliteit zorgverlening en persoonlijkere aandacht voor de hulpbehoevende.

Ouderenzorg bij ons detacheringsbureau Amersfoort

Als uitzendbureau voor ouderenzorg weten we dat het verzorgen van ouderen gevarieerd werk is. Er zijn allerlei zaken waar rekening mee gehouden dient te worden. Met ouderenzorg heb je vaak te maken met beperkingen of ziekten van verschillende vorm en grootte. Zowel op mentaal als fysiek vlak eist het professionaliteit en een hoge mate van betrokkenheid. Daarin beschikt een Fellow over empathisch vermogen, sociale vaardigheid en verantwoordelijkheid.

Vanwege deze hoge eisen heeft ons zorg uitzendbureau periodiek contact met alle betrokkenen om te controleren of de aangeboden zorg naar wens is en of de zorg verder veraangenaamd kan worden. Een Fellow zal verder als gastheer of gastvrouw kunnen fungeren, evenals het aanspreekpunt voor familieleden. Letten op een gezond voedingspatroon en andere zaken vallen tevens onder de zorg.

Zorg voor mindervaliden

In het geval u mindervalide bent zal u in het dagelijks leven meer zorg nodig hebben dan anders. Met de zorgdiensten van ons bemiddelingsbureau voor de zorg kunnen we voor zorgaanbieders in die behoefte voorzien om het leven gemakkelijker te maken en de juiste ondersteuning te bieden. Ons uitzendbureau voor gehandicaptenzorg kan gezelschap bieden, de dagbesteding organiseren, een extra steun zijn in het zorg- of leertraject en dat bij zware of lichte zorg. Alles wordt door Fellows uit ons recruitment bureau voor u nauwkeurig uitgewerkt waardoor alles voor u wordt vergemakkelijkt.

In de omgeving van Amersfoort zijn wij onder andere actief in LeusdenSoesterberg en Soest.

Op zoek naar dé passende Fellow? Schakel Fellow Zorg in.