Ga naar de inhoud

Zorgbureau Woudenberg

Ons zorgbureau Woudenberg helpt u direct uit de brand wanneer u als zorgaanbieder extra hulp nodig heeft. Of je nu dringend een vervanging zoekt voor een mantelzorger voor alledaagse bezigheden of een zorgprofessional die verschillende verantwoordelijkheden op zich kan nemen bij een complex geval. Fellow Zorg biedt als zorg uitzendbureau haar diensten 24 uur per dag 7 dagen in de week aan. Wij kunnen u dus helpen bij spoed, maar ook als er voor de lange duur een hulpkracht ingeschakeld moet worden.

Een zorgmaatje, een Fellow, is iemand waar u op kunt bouwen. Een zorgprofessional uit ons detacheringsbureau Woudenberg die de juiste zorg verleent op de locatie en tijd wanneer u dat het hardst nodig heeft. Zorg is altijd anders en elk moment uniek. Een persoonlijk zorgmaatje die ondersteuning kan bieden op ongemakkelijke tijdstippen geeft zekerheid en opluchting.

Beste zorgbureau Woudenberg voor zorgaanbieders en particulieren

Omgaan met ouderdom of lichamelijke beperkingen kan vermoeiend zijn en de levenslust ontnemen, maar met een helpende hand kunnen de obstakels van alledag met eenvoud overwonnen worden. We zorgen er als zorgbureau voor dat u passende zorg krijgt die perfect is voor uw toestand of die van uw zorgvrager.

Om onze diensten van ons zorg recruitment bureau zo goed mogelijk aan te kunnen bieden zorgen we ervoor dat onze Fellows voortdurend aan zichzelf kunnen werken en houden een vinger aan de pols om verbeterpunten te constateren en aan te pakken. Zo heeft iedere Fellow een mentor-Fellow toegekend met wie de gegeven zorgverlening zo nu en dan wordt besproken en ervaringen worden gedeeld.

Omgaan met elke unieke situatie wordt op die wijze steeds bijgestuurd en verbeterd. Naast het delen van kennis uit de praktijk wordt er bij ons zorgbureau Woudenberg tevens structureel opgeleid om de vaardigheden van onze zorgprofessional bijdetijds te houden en door te ontwikkelen. Zo kunnen we de beste zorg aanbieden aan zorgaanbieders die verlegen zijn om zorgprofessionals.

Zorgprofessionals Woudenberg voor ouderen mindervaliden

Ouderen en mindervaliden zijn kwetsbare doelgroepen die in sommige gevallen hulp kunnen gebruiken van professionals uit ons uitzendbureau naast hun mantelzorgers. Om er op een goede manier mee om te gaan heeft u mensen nodig die als buitenstaander diep meegaand en empathisch ingesteld zijn. En daarnaast zijn zij opgeleid en vakbekwaam voor wat er van hen verwacht wordt. De aangeboden zorg kan sterk verschillen van vorm en van intensiteit. Als de zorgbehoefte ligt in het hebben van sociaal contact en gezelschap dan kan men bijvoorbeeld een spelletje spelen, een bezoek brengen aan het museum of een wandeling maken in de buitenlucht.

In andere gevallen is er meer praktische hulp nodig van ons uitzendbureau gehandicaptenzorg. Licht huishoudelijk werk, samen koken en hulp bij werk in en om het huis kunnen de zelfstandigheid en een gestructureerd dagelijks leven bevorderen. Wanneer het aan structuur en contact ontbreekt kunnen mentale en fysieke klachten een intrede doen. Dit kan door ons bemiddelingsbureau voorkomen door een goede planning en dagindeling is een belangrijk onderdeel voor zorg van mindervaliden en ouderen. Hulp op ongewone tijdstippen kunnen soms ook nodig zijn. Ziekte of beperking kunnen zulke situaties veroorzaken en dan is het niet alleen handig, maar soms ook noodzakelijk, dat een zorgprofessional Woudenberg een deel van het werk op zich neemt om bijvoorbeeld de last op naasten en familie te verlichten. Ouderenzorg en hulp voor mindervaliden zijn daarmee essentieel voor niet alleen de zorgvrager, maar ook voor anderen in de familie- en vriendensfeer.

Wij bieden onze diensten ook in Veenendaal, Zeist en Achterveld.

Op zoek naar dé passende Fellow? Schakel Fellow Zorg in.